פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Enquiries

All Enquiries

 Sales Team

Any sales related questions here.

 Orders Team

Any order related queries here.

 HR Department

All Human Resource requests, including hiring.

 Minecraft Version Requests

Submit a request for a version of Minecraft or Modpack to be available on Pterodactyl Panel and WHMCS Pre-selector.